Nätverksinstallation med trådlös kartläggning

Företag och privatpersoner som på daglig basis använder sig av ett trådlöst nätverk är väl medvetna om vikten av ett fungerande WiFi. När det trådlösa nätverket slutar fungera eller inte fungerar så väl som det borde, kan produktiviteten eller underhållningen plötsligt komma att avstanna helt.

Och när det kommer till företag kan ett felaktigt konfigurerat WiFi vara ett stort problem som har en negativ inverkan på företagets ekonomi. Allt fler företag är därför i behov av att utföra en trådlös kartläggning för att diagnostisera och åtgärda problem med deras trådlösa nätverksinstallation. Om detta stämmer in på ditt företag undrar du förmodligen dels hur mycket en sådan kartläggning kostar.

Företag som outsourcar sin nätverksinstallation eller tar hjälp av en extern part för att utföra en trådlös kartläggning vill dels hitta en leverantör som levererar en tjänst som ryms inom budgeten och även få ett schysst pris på den tjänst som de är i behov av.

Det är svårt att sålla mellan alternativen om man själv har begränsad kunskap om vad som krävs samt vilka problem man har framför sig. Du kanske har fått flera offerter på trådlösa kartläggningar, men den tjänst som erbjuds kan variera ganska kraftigt mellan olika leverantörer. Här går vi igenom vad en sådan kartläggning bör innefatta samt huruvida det är värt att låta den utföras. Vi på Datorhjälp Täby kan nämligen hjälpa dig med detta, så tveka inte att kontakta oss eller boka din tid längre ner på sidan om du vill att ditt WiFis räckvidd utökas till att omfatta hela ditt hem eller företag, och alla dess vrår.

08 400 117 26
Kontakt@datorhjalptaby.se

Boka TidVåra nätverkstekniker får toppbetyg av våra kunder

Vi är stolta över att ha fått kundbetyget 4,8 av 5,0 i över 100 st oberoende rekommendationer från Reco.

Vad är en kartläggning av en trådlös nätverksinstallation?

Det första steget i processen att ta reda på hur mycket en kartläggning av en trådlös nätverksinstallation kostar är att få en förståelse för vad det egentligen är. En WiFi-kartläggning är helt enkelt en process där man planerar ett trådlöst nätverk utifrån de behov som ställs på nätverket av den miljö som detta är tänkt att drivas i. Två av de krav som behöver uppfyllas är behoven på täckning och kapacitet. För att kunna sätta upp ett trådlöst nätverk med maximal prestanda behöver alla våningsplan i byggnaden kartläggas. Ju mer detaljerad ritningen är desto bättre. Ritningen bör innehålla såväl de olika våningarnas dimensioner som eventuella hinder som kan försvaga den trådlösa signalen, såsom hissar eller trapphus. Med hjälp av en sådan ritning kan vi enklare planera för utplaceringen av accesspunkter i fastigheten. Ritningen gör det även lättare att förstå hur den trådlösa signalstyrkan kommer att påverkas av förutsättningarna i den aktuella miljön.

En trådlös kartläggning bör bland annat innefatta följande aspekter:
● Utplacering av accesspunkter
● Beskrivning av kabeldragning
● Rekommenderade konfigureringar utifrån ert unika behov
● Rekommenderad nätverksutrustning

Är det värt att utföra en kartläggning av en trådlös nätverksinstallation?

Vi är såklart partiska i detta mål, men även om svaret på denna fråga kan variera något från företag till företag så är svaret allt som oftast ja. Om du driver ett mindre företag som inte är särskilt beroende av WiFi i den dagliga verksamheten, kanske du inte behöver utföra en trådlös kartläggning. Om företaget istället är medelstort eller stort och har dussintals anställda som använder WiFi varje dag, kan det vara en god idé att låta utföra en kartläggning av er trådlösa nätverksinstallation innan ni köper in kostsam nätverksutrustning.

Den mindre investering som denna kartläggning innebär kan ofta visa sig vara ekonomiskt gynnsam sett ur ett längre perspektiv. Kartläggningen kommer till exempel förebygga kostsamma reparationer som kan behöva utföras till följd av att nätverket är installerat på ett felaktigt sätt. Ert nätverk kommer dessutom att ha bättre förutsättningar för att skalas upp i samband med att företaget växer sig större.

nätverksinstallation

Kartläggningen sparar ert företag pengar

Kartläggningen kommer att identifiera signalstyrkan på olika platser i byggnaden. Därigenom utgör den grunden för en förbättring av företagets WiFi. Ni får även information om var accesspunkter bör placeras ut för att förbättra signalstyrkan och minska störningarna. Det är varken kostnadseffektivt eller produktivt att installera nätverksutrustning i syfte att främja signalstyrkan utan att först göra denna typ av kartläggning. Genom att kartlägga förutsättningarna för er trådlösa nätverksinstallation kan vi även identifiera problemområden. Några exempel på saker som kan utgöra ett problem genom att störa signalen är tjocka väggar och metall. Genom att identifiera problemen kan vi på ett effektivt sätt åtgärda dessa.

Välj rätt företag att kartlägga er trådlösa nätverksinstallation

Ett av de allra bästa sätten att få ett bra pris på en kartläggning av en trådlös nätverksinstallation är att ta in offerter från flera leverantörer. Vi har erfarenhet av att utföra kartläggningar på flera olika slags företag och i olika typer av fastigheter med vitt skilda förutsättningar och krav på säkerhet.

Vi utför kompletta nätverksinstallationer med kabeldragning och installation av all slags kringutrustning. Vi kan bland annat hjälpa dig att utöka ditt trådlösa nätverks räckvidd med hjälp av accesspunkter, samt koppla in skrivare, övervakningssystem, servrar och annan utrustning i ert nätverk. Självfallet erbjuder vi även serviceavtal och kan därigenom säkerställa att nätverket hålls uppdaterat och säkert.

Ring eller mejla oss idag eller boka en tid med en nätverkstekniker nedan.

08 400 117 26
Kontakt@datorhjalptaby.se

Boka tid för din nätverksinstallation:

Boka Tid